Psychologische begeleiding

Individuele hulpvragen laten zich zelden onderverdelen in categorieën.

Wat zich soms op het eerste zicht aandient als een probleem binnen je professionele leven, blijkt dan uiteindelijk zijn oorsprong toch dieper te vinden, en zich uit te strekken over meerdere levensdomeinen. Samen gaan we op zoek naar waar het schoentje écht wringt en welke begeleiding daarbij nodig is.

Je kan bij Leadingmoms terecht voor oa.:

  • Stemmingsproblemen: somberheid en depressieve klachten
  • Angsten (faalangst, piekeren, controledwang)
  • Problemen met aanpassing en/of verwerking (trauma, ziekte, pijn)
  • Professionele uitdagingen (stress, overspanning, burn-out, pesten op het werk, uitstelgedrag)
  • Problemen in de sociale omgang (assertiviteit, eenzaamheid, communicatie)
  • Minderwaardigheidsgevoel, zelfopoffering, hoge eisen/perfectionisme

Leading moms psychologische begeleiding aanbod